Med sølv i hjertet og åpent sinn, ønsker vi deg velkommen inn


Åpningstider

Mandag - fredag.
07.00 - 16.30

Om barnehagen

Eierform;
Privat
Antall plasser;
76
Beliggenhet;
Vestsiden,
Myntgata 15

Veibeskrivelse

Visjon og verdier

Barnehagens visjon «Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn» danner grunnlag for måten vi ønsker å drive barnehage på.

”Med sølv i hjertet”
Vår barnehage er tuftet på Kongsbergs unike historie om sølvet - som ifølge sagnet ble funnet av gjeterbarna Helga og Jakob i 1623, og som er grunnlaget for byens vekst og utvikling. Det skal minne oss om historien og samtidig se fremover til ny vekst, nye muligheter og videre utvikling. I Sølvstuffen barnehage blir barna «Sølvbarn», uansett bakgrunn. Har man sølv i hjertet har man dessuten et rent hjerte - et ærlig hjerte.  

"Åpent sinn"
I Sølvstuffen barnehage ønsker vi et språklig og kulturelt mangfold i barnegruppene og blant personalet. Dagens samfunn krever sterkere relasjoner på tvers av kulturer, og vi ønsker å ta del i denne utviklingen. Vi vil gi barna en selvfølgelighet til dette mangfoldet, gi dem et åpent sinn og jobbe for å forhindre fordommer slik at barna ved skolestart allerede er små verdensborgere.

”Ønsker vi deg velkommen inn”
I Sølvstuffen tror vi på at et mangfold i personalet vil skape trivsel og trygghet gjennom selvfølgeliggjøring av variasjon. Dette strekker seg utover det flerspråklige og flerkulturelle. Vi jobber aktivt for å ha variasjon i både kjønn, alder og erfaring blant personalet. Vi tror på at spennvidden gir mer tilbake til barnehagen, i form av videreutvikling, nyskapning, personlig egnethet og samarbeid. For barna betyr dette at de vil møte en arena der de kan bli trygge på seg selv i møte med andre. Det viktigste er ikke hva mennesker har gjort - det viktigste er hvor de skal. Barna i Sølvstuffen barnehage skal alltid videre, derfor er det viktig å kunne vite hvem man er og ha tro på seg selv, men også å invitere til samspill med andre.

Barnehagens pedagogiske grunnsyn
Alt innholdet og måten vi jobber på i barnehagehverdagen har utspring i barnehagens pedagogiske grunnsyn. Sølvstuffen barnehage er et trygt sted for alle barn å være, med muligheter for gode opplevelser sammen med andre, både barn og voksne. I Sølvstuffen barnehage legges det til rette for at alle barna skal få utvikle god selvfølelse og ha et positivt syn på seg selv og andre.

De ansatte i Sølvstuffen barnehage møter alle barna med en positiv og anerkjennende holdning og alle barn opplever å bli sett, hørt og ivaretatt ut i fra sine egne forutsetninger. I Sølvstuffen barnehage er forholdet mellom barn og voksne preget av tillit. Tillit oppnås når barnet tas på alvor, og det vises interesse for det barnet gjør eller sier. I Sølvstuffen barnehage opplever alle barn muligheter til deltakelse og medvirkning i barnehagehverdagen. I Sølvstuffen barnehage opplever man at det er fokus på lek og på å skape et godt lekemiljø for barna.