Med sølv i hjertet og åpent sinn, ønsker vi deg velkommen inn


Åpningstider

Mandag - fredag.
07.00 - 16.30

Om barnehagen

Eierform;
Privat
Antall plasser;
76
Beliggenhet;
Vestsiden,
Myntgata 15

Veibeskrivelse

Språk og flerkulturelt mangfold

Språk
I Sølvstuffen barnehage skal vi sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. For å sikre at vi jobber bevisst med fokus på barns språkutvikling har vi utarbeidet progresjonsplaner.

Gjennom barnehagehverdagen vektlegger vi at barna skal;
-bli lest for hver dag
- bli kjent med eventyr og fortellinger
-være med på å lage eventyr
- delta i bokbad
-bli kjent med rim og regler
- lære seg å sette ord på sine hensikter og intensjoner ved å bruke språket aktivt i ulike situasjoner
- lære å benevne objekter ved navn
-voksne og barn skaper nysgjerrighet rundt språk sammen

Vi er opptatt av å reflektere og samtale rundt felles opplevelser som turer og andre dagligdagse aktiviteter. Vi samarbeider med biblioteket blant annet ved besøk på biblioteket og ved at vi jevnlig henter oss nye bokkasser på utlån

Flerkulturelt mangfold

Nasjonaldagsmarkering
Vi markerer nasjonaldagen til de ulike landene som barna har en tilhørighet til. Dette blir markert med en felles samling der «later som om «vi besøker landet vi markerer. Det er fokus på f.eks hva man spiser, hvilke språk man snakker, hvilke dyr som finnes i landet og musikk/dans. Ved slike markeringer har barna med seg «sitt eget pass» laget i barnehagen hvor det blir limt inn flagget til landet som feirer nasjonaldag.

Høytidsmarkering
Vi markerer høytidene til religioner som er representert i barnehagen. Barna får kjennskap til høytiden gjennom uken i forveien før selve markeringen gjennom ulike aktiviteter Kristendom: Jul og påske Hinduisme: Divali Buddhisme: Vesak Islam: Eid al Fitr. Foreldrene er en viktig ressurs i barnehagens arbeid med språk og kultur. Vi er opptatt av at foreldrene involveres. Det kan være i form av å ta med noe vi kan vise i samlingsstunden, eller bilder av typiske trekk ved landet som har nasjonaldag (dyr, landskap, mat, klær, bygninger). I oppstartsamtalen (foreldresamtale som holdes i løpet av første uka barnet er i barnehagen) er vi opptatt av å samle inn informasjon om barnets kultur og språk. Informasjonen kan brukes til synliggjøring og dermed bidra til å styrke barnets identitet og tilhørighet.