Med sølv i hjertet og åpent sinn, ønsker vi deg velkommen inn


Åpningstider

Mandag - fredag.
07.00 - 16.30

Om barnehagen

Eierform;
Privat
Antall plasser;
76
Beliggenhet;
Vestsiden,
Myntgata 15

Veibeskrivelse

Lek og læring

Lek og lekens betydning har et stort fokus i Sølvstuffen barnehage. Vi vektlegger i stor grad å bidra til at alle skal få delta i lek og jobber gjennomgående for å sammen skape et godt lekemiljø.

Vi har to mål som vi jobber aktivt med til enhver tid:

· Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
· Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek.

Vi er opptatt av at barna skal;

-få oppleve at gjennom medvirkning har man innflytelse på leken og lekemiljøet i barnehagen
-få oppleve at i barnehagen er det tid til lek uten avbrytelser
-få oppleve at de blir møtt med et lekemiljø og tilbud om lekeaktiviteter som gjør at alle opplever at de passer inn og har noe å tilføre leken